Ferratum klientu paradumu starptautiskais pētījums

Jau astoto gadu pēc kārtas Ferratum Group veic īpaši veiksmīgo Summer Barometer™ pētījumu.

Šis pētījums notiek divas reizes gadā, un šoreiz tajā piedalījās gandrīz 22 000 mājsaimniecību; atbildot uz jautājumiem par šajā vasarā paredzētajiem pasākumiem un iepirkšanās paradumiem, tās palīdzēja noskaidrot, kuras valstis šovasar plāno tērēt visvairāk.

Šā gada rezultāti liecina, ka par 26 % ir audzis to respondentu skaits, kuri šajā vasarā plāno tērēt vairāk nekā iepriekšējā, bet 40 % aptaujāto norādīja, ka šovasar izdevumi varētu būt tikpat lieli kā pagājušajā.

Lielākie tērētāji

Salīdzinot, cik daudz no mēnešalgas tiks atvēlēts tēriņiem vasaras brīvdienu laikā, izrādās, ka lielākie tērētāji būs Norvēģija (68,5 %), Latvija (67 %), Horvātija (61,2 %) un Meksika (60,3 %).  

Bet vismazāko daļu savas mēnešalgas izdevumiem vasarā atvēlēs Somija (39,7 %), Zviedrija (37,9 %), Polija (14 %) un Brazīlija (13,1 %).

Skaidra nauda zaudē savas pozīcijas

Bez liekiem pārsteigumiem — 70 % respondentu Norvēģijā un Zviedrijā norādīja, ka priekšroku dod bezskaidras naudas norēķiniem.

Tomēr skaidra nauda savas pozīcijas zaudē ne tikai Skandināvijā: vairāk nekā 50 % no aptaujas dalībniekiem atzina, ka šajā vasarā vairāk izmantos maksājumu kartes nevis skaidru naudu. 

Kopumā 60 % no visiem aptaujātajiem atklāja, ka vasaras brīvdienu laikā darījumu kārtošanai izmantos telefonbankas pakalpojumus.

Palūkojoties uz atbildēm tuvāk, redzams, ka Zviedrijā, Kanādā, Norvēģijā un Nīderlandē neparasti daudz respondentu — 80 % — norādījuši, ka šajā laikā izmantos telefonbankas pakalpojumus.

Iepirkšanās tiešsaistē vai parastā veikalā?

Aptuveni 30 % aptaujas dalībnieku teica, ka šajā vasarā produktus un pakalpojumus vairāk iegādāsies tiešsaistē, šī tendence visspilgtāk izpaužas Apvienotajā Karalistē un Spānijā.

Turpretī Somija, Latvija un Meksika vairāk pieturēsies pie tradicionālās iepirkšanās mazumtirdzniecības veikalos.

Ceļošana vasarā

Kopumā 11,3 % no visiem respondentiem minēja, ka brīvdienās dosies izbraukumos savā mītnes valstī, un tikai 8,7 % aptaujāto plāno apceļot citas valstis. 

Tie, kas plāno vasarā doties ceļojumos, šim mērķim plāno atvēlēt gandrīz 40 % visa sava vasaras budžeta, un tas ir par 7 % vairāk nekā pērn.

Lielāko vasaras budžeta daļu ceļošanai izmantos Vācija (50,8 %), Bulgārija (45,8 %), Somija (41,1 %) un Polija (40,1 %). 

Aptaujas dalībnieki no Bulgārijas, Brazīlijas un Dānijas lielāko daļu savu ienākumu (no 15 % līdz 21 % no mēnešalgas) tērēs ārvalstu ceļojumiem. 

Vairāk nekā 100 eiro par vienu viesnīcā pavadītu nakti visbiežāk ir gatavi maksāt respondenti no Norvēģijas (99,43 %), bet Vācijas (72,18 %), Čehijas (52,03 %) un Bulgārijas (48,72 %) iedzīvotāji naktsmītnes atrašanai drīzāk izmantos Airbnb pakalpojumus.

Kur paliek nauda 

Atbildot uz jautājumu, kādām aktivitātēm respondenti plāno tērēt savu vasaras budžetu un cik lielā apmērā, visbiežāk tika minēti vietējie ceļojumi (11,3 %), apģērbs un mode (10,7 %), kā arī tādas sociālās aktivitātes kā izbraucieni uz pludmali, ballītes un restorāni (10 %). 

Ar 9,8 % minētajiem seko atpūta ģimenes lokā vai sports, kas ir vispopulārākie Meksikā, Kanādā un Čehijā, bet 9,2 % tiks atvēlēti sociāliem pasākumiem.

Vienīgi Latvijā aptaujas dalībnieki saraksta augšgalā ierindojuši dārzkopību un dari pats projektu īstenošanu, atvēlot šiem mērķiem 16 % savu ienākumu.

Kā noritēja Ferratum Group Summer Barometer 2018™?

• Pētījumu rīkoja Ferratum Group, kura aptaujāja savus aktīvos klientus 18 valstīs, aicinot tos aizpildīt standarta aptaujas anketu tiešsaistē.

Ienākumi norādīti katras valsts vietējā valūtā, un relatīvie patēriņa rādītāji vasarā ir aprēķināti, ņemot vērā vienas ģimenes mēneša pieejamos ienākumus katrā valstī.

Pieejamie ienākumi koriģēti atbilstoši katrai valstij, bet individuālā pirktspējas paritāte ir balstīta uz Pasaules Bankas 2014. gada rādītājiem.

• Aptaujā piedalījās gandrīz 22 000 mājsaimniecību. Respondentu vecums ir no 18 gadiem līdz 61 gadam. 54,4 % no visiem dalībniekiem ir sievietes.

Aptaujāto mājsaimniecību pieejamie vidējie neto ienākumi svārstījās no 603 eiro līdz 2631 eiro. Aptaujā iekļauto mājsaimniecību vidusmēra izmērs bija 2,9 cilvēki.

• Papildus demogrāfiskajiem faktoriem respondentus izvaicājām arī par to pieejamajiem neto ienākumiem mēnesī, cik viņi plāno tērēt vasaras brīvdienās, kādām aktivitātēm viņi parasti tērē naudu, un vai, esot ārzemēs, viņi plāno izmantot Airbnb pakalpojumus vai internetbanku.

• Aptaujā attiecīgi izmantota katras valsts oficiālā valūta. Atbildes tika izlīdzinātas, lai atspoguļotu katras valsts attiecīgo pirktspēju. Šī aptauja ir anonīma.

Sorry, there are errors on the page: