Gada ienākumu deklarācija - kā aizpildīt?

Svētku jūsma ir beigusies, un sācies Jaunais gads. Gada sākums ir īstais brīdis jauniem mērķiem un cerībām, bet tas ir arī laiks, kad varam savilkt kopsavilkumu par iepriekšējo gadu un to lieliski izdarīt palīdz gada ienākumu deklarācija, kuras iesniegšanas termiņš tuvojas. Deklarācija ir pārskats par jūsu ienākumiem un izdevumiem gada laikā, tajā var redzēt samaksātā iedzīvotāju ienākuma nodokļa apjomu, informāciju par neapliekamo minimumu, kā arī citas ziņas, piemēram, jūsu aktivitātes sabiedriskā labuma jomā, tātad veiktos ziedojumus, kas arī palīdzēs atgūt nodokļa pārmaksu. Šis birokrātiskais, bet arī ļoti vajadzīgais pasākums ne tikai ļauj gūt skaidru priekšstatu par to, kā mums veicies iepriekšējā gadā, bet arī sniedz iespēju atgūt pārmaksātos nodokļus. Šajā materiālā uzzināsiet, kā atgūt pārmaksātos nodokļus un kādus nodokļus var atgūt no valsts. Parasti esam informēti, ka var saņemt pārmaksātā iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksu par izglītības un ārstniecības izdevumiem, bet ir arī citi izdevumu veidi, kas ļauj gada laikā atgūt pārmaksātos nodokļus no valsts.
 

Kā iesniegt gada ienākumu deklarāciju? Soli pa solim

Pavasaris ir laiks, kad liela daļa Latvijas iedzīvotāju Valsts ieņēmumu dienestam iesniedz gada ienākumu deklarāciju. Ir personu grupas, kam tas jādara obligāti, savukārt citi to izvēlas darīt brīvprātīgi - piemēram, ja gada laikā bijuši kādi attaisnotie izdevumi (medicīnas pakalpojumi, bērnu interešu izglītība vai ziedojumi). Visvienkāršāk gada ienākumu deklarāciju ir iesniegt elektroniski -  Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmā (VID EDS).  Turpinājumā nedaudz vairāk par pašu deklarācijas iesniegšanas procesu. 

Pieslēdzieties EDS 

Lai iesniegtu gada ienākumu deklarāciju, vispirms jāpieslēdzas VID elektroniskās deklarēšanas sistēmai, interneta pārlūkā ierakstot eds.vid.gov.lv. 
Sistēmai var pieslēgties iepriekš piešķirtu  lietotājvārdu un paroli, e - parakstu vai izmantojot autentifikācijas sistēmu Latvija.lv. 
Veiksmīgi pieslēdzoties EDS sistēmai, pirmajā lapā redzamas dažādas izvēlnes. Viena no tām - Gada ienākumu deklarācija. 

Izvēlieties atbilstošu deklarācijas aizpildīšanas veidu 

Kā zināms, deklarāciju var iesniegt ne vien par pagājušo, bet arī par trīs iepriekšējiem gadiem. 
Atverot deklarāciju un izvēloties iespēju to sagatavot, varat izvēlēties, par kuru gadu vēlaties deklarāciju iesniegt vai precizēt. Sistēma piedāvā divus deklarācijas aizpildīšanas veidus - vienkāršo un detalizēto. Turpat atrodama arī informācija, kādās situācijās kuru no variantiem izvēlēties. 

Sagatavojiet un iesniedziet deklarāciju 

Iesniedzot deklarāciju vienkāršajā variantā, sistēmā jau ir apkopota visa oficiālā informācija par personas ienākumiem un izdevumiem. 
Deklarācijas iesniedzējs pats var pievienot informāciju par attaisnotajiem izdevumiem - iesniedzot darījumu apliecinošus maksājuma dokumentus, piemēram, čekus, kvītis vai bankas apstiprinātas maksājumu izdrukas.  Ja deklarāciju par konkrēto gadu iesniedzat pirmo reizi, izvēlieties opciju ‘’Pirmreizējs dokuments’’. Ja nepieciešams precizēt jau iesniegtu deklarāciju, atzīmējiet, ka tas ir precizējums. Aizpildot deklarāciju, jānorāda arī bankas konta numurs, uz kuru vēlaties saņemt pārmaksāto nodokļu summu. 

Svarīga piebilde - ja gadījumā izrādīsies, ka izveidojusies nevis nodokļu pārmaksa, bet parāds (kāda iemesla dēļ esat nodokļos samaksājis mazāk, nekā to paredz likumdošana), VID šo iztrūkstošo summu no norādītā bankas konta neieturēs. 

Kad tas paveikts, deklarācijas augšpusē izvēlieties opciju ‘’Pārbaudīt un saglabāt’’.  Ja deklarācija aizpildīta kļūdaini, sistēma parādīs attiecīgu paziņojumu. Ja kļūdu nav, atliek pats pēdējais solis - ‘’Iesniegt’’.

 

Kā atgūt pārmaksātos nodokļus?

Fiziskajām personām bieži ir daudz jautājumu, kā atgūt pārmaksātos nodokļus. Galvenais ir iesniegt gada ienākumu deklarāciju par 2020. gadu, kas ļaus saņemt atpakaļ pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli par attaisnotajiem izdevumiem (izglītību, medicīnu, zobārstniecību utt.). Deklarāciju iespējams iesniegt, sākot ar 2020. gada 1. martu līdz pat 2023. gada 16. jūnijam. Ja nav iesniegta gada ienākumu deklarācija par 2019., 2018., kā arī 2017. gadā gūtajiem ienākumiem, tās var iesniegt vēl visu 2021. gadu, lai saņemtu iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksu no valsts arī par attaisnotajiem izdevumiem šo gadu laikā. Tātad gada ienākumu deklarāciju var iesniegt arī par iepriekšējiem gadiem. Tā ir standarta procedūra, kas neprasa daudz laika, jo deklarāciju par iepriekšējiem gadiem var iesniegt īpaši izstrādātā VID sistēmā. Saimnieciskās darbības veicējiem iesniegt gada ienākumu deklarāciju ir obligāts pasākums, bet pārējās fiziskās personas, kuras neveic saimniecisko darbību, to dara brīvprātīgi, lai varētu atgūt pārmaksātos nodokļus.
 

Kā iesniegt deklarāciju, lai atgūtu nodokli par attaisnotajiem izdevumiem?

Deklarāciju var iesniegt Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) (eds.vid.gov.lv gada ienākumu deklarācija). Elektroniskās deklarēšanas sistēma ir ērts un ātrs veids, kādā norādīt izdevumus par izglītību, medicīnu utt., un kā atgūt pārmaksātos nodokļus. EDS gada ienākumu deklarācijas veidlapu, lai varētu atgūt pārmaksātos nodokļus, aizpildīt EDS sistēmā elektroniski ir ērti arī tāpēc, ka tajā uzreiz tiek izmantotas VID rīcībā esošās ziņas par nodokļu maksātāju, proti lielākā daļa no datiem tiek atlasīta automātiski. Tie ir gan nodokļu maksātāja gūtie ienākumi, neapliekamais minimums, informācija no kredītiestādēm, ziņas par veiktajām iemaksām pensiju fondos, informācija no apdrošināšanas sabiedrībām par veiktajām iemaksām par dzīvības apdrošināšanas pakalpojumiem, kā arī no iepriekšējiem gadiem pārnestie attaisnotie izdevumi par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem, kas ļauj atgūt pārmaksātos nodokļus.

Iesniegt deklarāciju Valsts ieņēmumu dienesta EDS sistēmā var 10 minūšu laikā. Ikviens var iesniegt, pieslēgties un lietot EDS, izmantojot savas internetbankas lietotājvārdu un paroli, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes izsniegto eID viedkarti vai VAS „Latvijas Valsts radio un televīzijas centra" izsniegto elektronisko paraksta viedkarti (e-parakstu). 
 

Cik un kādus pārmaksātos nodokļus var atgūt?

Nodokļu pārmaksu var atgūt par diferencēto neapliekamo minimumu. 2020. gadā neapliekamais minimums pienākas iedzīvotājiem ar algu līdz 1200 eiro pirms nodokļu nomaksas. Tomēr atcerieties, ka neapliekamā minimuma summu ietekmē arī papildu ienākumi un nodokļu atvieglojumi. Ja jums ir bērni, arī tad var saņemt atvieglojumus. Par katru apgādājamo tie ir 250 eiro mēnesī, kas ir 3000 eiro gadā. Apgādājamos var reģistrēt arī ar atpakaļejošu datumu, lai saņemtu atbilstošos atvieglojumus. Protams, no valsts pārmaksātos nodokļus var atgūt arī par ārstniecības un izglītības izdevumiem, veiktajiem ziedojumiem un dāvinājumiem, iemaksām uzkrājumos ar dzīvības apdrošināšanu un pensiju 3. līmenī.  Summa, ko variet atgūt no valsts, būs atkarīga no tās summas, kas ir iztērēta par attiecīgajiem pakalpojumiem. Personām, kuras vēlas atgūt pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli, deklarācijas pielikumā jānorāda tikai summa, kas iztērēta par attiecīgajiem pakalpojumiem, un jāpievieno attaisnojuma dokumenti (čeki vai kvītis), tos iepriekš nofotografējot vai ieskenējot. Tātad vienmēr ieteicams saglabāt visus čekus un kvītis, tad ja vēlaties atgūt attaisnotos izdevumus no valsts par attiecīgo gadu. Ja šīs kvītis vai čeki jums nav saglabāti, tad attiecīgās summas nevarēsiet iesniegt kā attaisnojamo izdevumu pozīcijas, lai saņemtu nodokļu atmaksu no valsts. Tātad gada laikā rūpīgi krājiet visus čekus un kvītis gan par ārstniecību, gan izglītību, turklāt ne tikai sev, bet arī sievai, vīram vai bērniem.
 

Kad atgūšu pārmaksātos nodokļus?

Pārmaksātos nodokļus no valsts ir iespējams atgūt trīs mēnešu laikā pēc tam, kad VID pārbaudīs gada ienākumu deklarācijā iekļauto attaisnoto izdevumu informāciju un pārskaitīs pārmaksu eiro valūtā. Jums arī tiks nosūtīts e pasts, lai par to paziņotu. Dažreiz VID var lūgt jūs precizēt informāciju par nodokļu pozīcijām vai noskaidrot citas ziņas, lai precīzi aprēķinātu atmaksājamo summu. Neprecīzi aizpildītas deklarācijas gadījumā, periods, kurā var atgūt pārmaksātos nodokļus, būs viens gads.
 

Cik liela ir attaisnoto izdevumu summa, ko ir iespējams atgūt?

Iepriekš summa, ko varēja saņemt par attaisnotajiem izdevumiem, bija 215 eiro. No šī gada var atgūt attaisnotos izdevumus 600 eiro apmērā. Tas nozīmē, ka var no valsts saņemt vairāk pārmaksātos nodokļus, kas ļaus jums veidot uzkrājumus vai izmantot iegūtos līdzekļus kārotu lietu iegādei. Tad ja deklarācijas iesniegšanas gadā attiecīgie izdevumi ir bijuši lielāki par 600 eiro, tad izdevumus automātiski attiecina uz nākamajiem trīs gadiem. Noderīga ir arī informācija par to, ka deklarācijā var iekļaut vecāku, vecvecāku, vīra vai sievas, kā arī bērnu, mazbērnu un apgādībā esošu personu attaisnotos izdevumus par ārstniecību un izglītību. Tas gan ir tikai veicams gadījumos, kad viņi paši neiesniedz gada ienākuma deklarāciju, lai varētu atgūt pārmaksātos nodokļus.

Kas īsti ir izdevumi par izglītību un medicīnu?

Pie izdevumiem medicīnai ir pieskaitāmi ne tikai ārstu apmeklējumi un dažādas ārstnieciskās procedūras, piemēram, zoba labošana, bet arī veselības apdrošināšanas polises prēmijas maksājumi, kas varbūt nav pirmais, ko jūs iedomātos pieskaitīt šai pozīcijai. Izdevumi par mācībām nebūs tikai maksa par mācībām augstskolā vai universitātē, tie var būt arī dažādi kursi, piemēram, franču valodas kursi, bet tiem jābūt apgūtiem akreditētā izglītības iestādē. Tāpat var atgūt arī izdevumus par bērnu līdz 18 gadiem pulciņiem, piemēram, mākslas skolas apmeklēšanu, bet arī tad iepriekš noskaidrojiet, vai izglītības programma ir akreditēta, lai nav nepatīkami pārsteigumi.
 

Gada ienākumu deklarācijas iesniegšana - labs ieradums no gada uz gadu

Ja vēl neesat to izdarījuši, tad sākot ar šo gadu, ieviesiet gada ienākumu deklarācijas iesniegšanu VID kā labu un izdevīgu ieradumu, kas nav laikietilpīgs un nes sev līdz vairākus ieguvumus. Pirmkārt, jūs gūsiet skaidru priekšstatu par savu finansiālo situāciju, kļūsiet par erudītu iedzīvotāju ienākumu lietās,  varēsiet sniegt palīdzību draugiem un konsultēt viņus, papildināsiet ģimenes budžetu.

Sīkākas ziņas par to, kā atgūt pārmaksātos nodokļus

Ja vēl jums palika neatbildēti jautājumi, kā atgūt pārmaksātos nodokļus, tad informējam, ka plašāka informācija par to, kā atgūt pārmaksātos nodokļus, ir pieejama VID mājaslapā sadaļā "Gada ienākumu deklarācija". Šeit atradīsiet arī gada ienākumu deklarācijas paraugus. Ja jums ir jautājumi VID vai neskaidrības par gada ienākumu deklarācijas aizpildīšanu, diferencēto neapliekamo minimumu, to, kādas ir nodokļu maksātāju iespējas iesniegt deklarāciju un kā atgūt pārmaksātos nodokļus, VID aicina iedzīvotājus zvanīt uz VID Nodokļu un muitas informatīvo tālruni 67120000, izvēloties tēmu "Nodokļi"; konsultēties ikvienā VID klientu apkalpošanas centrā; kā arī jautājumu, kā atgūt pārmaksātos nodokļus, varat iesūtīt rakstiski VID mājaslapā "Uzdot jautājumu VID". Saite uz VID EDS sistēmu: https://eds.vid.gov.lv/login/

Sorry, there are errors on the page: