“Ferratum” pētījums: Latvijas iedzīvotāji vasaras brīvdienu pirkumiem atvēlēs 33% no ienākumiem

Latvijas iedzīvotāji šogad brīvdienu pirkumiem atvēlēs vidēji 33% no viena mēneša mājsaimniecības ienākumiem jeb 313 eiro, secināts "Ferratum Group" veiktajā brīvdienu barometra pētījumā. Pētījums veikts 19 valstīs, un tas ir viens no lielākajiem līdz šim veiktajiem pētījumiem Eiropā par iedzīvotāju vasaras brīvdienu patēriņa paradumiem.

Salīdzinot ar pārējo Baltijas valstu iedzīvotāju paradumiem, igauņi brīvdienu izdevumiem plāno atvēlēt ap 43% jeb 458 eiro uz vienu mājsaimniecību, savukārt Lietuvas iedzīvotāji vasaras brīvdienu pirkumiem plāno tērēt ap 44% no viena mēneša mājsaimniecības ienākumiem.

Šajā vasarā visvairāk brīvdienu tēriņiem, attiecībā pret mājsaimniecības ienākumiem, plāno atvēlēt vācieši – 71% jeb aptuveni 925 eiro. Tam seko bulgāri, paredzot 65% jeb 391 eiro un franči, kas brīvdienu periodam plāno atvēlēt 60% jeb ap 870 eiro no saviem ienākumiem. 

Vasaras brīvdienās tērēsim dārza darbiem, Latvijas apceļošanai un apģērbu iegādei
Pētījuma dati liecina, ka Latvijas iedzīvotāji vasaras brīvdienās visvairāk paredz tērēt dārza darbiem (18,4%), ceļošanai pa Latviju (16,4%), kā arī apģērba iegādei un iepērkoties (14,0%). Salīdzinot brīvdienām paredzētos tēriņus visu Baltijas valstu vidū, Lietuvas iedzīvotāji lielākoties plāno tērēt ceļošanai pa Lietuvu (23,2%), dažādu svinību apmeklēšanai (13,2%) un apģērba iegādei un citiem iepirkumiem (12,9%). Igaunijas iedzīvotāji, līdzīgi kā lietuvieši, visvairāk plāno tērēt iekšzemes tūrismā, pievēršoties Igaunijas apceļošanai (17,7%), kam seko apģērba iegāde un iepirkšanās (11,5%), kā arī dažādu svinību apmeklēšana (11,4%). Interesanti, ka latvieši, atšķirībā no lietuviešiem un igauņiem, kā vienu no prioritārajiem brīvdienu tēriņiem norādījuši arī sabiedriskās aktivitātes kā klubu, restorānu un teātru apmeklēšanu, kam paredzēts atvēlēt 9,1% no ienākumiem. Lietuvieši, atšķirībā no kaimiņvalstu iedzīvotājiem, kā vienu no top 5 brīvdienu izdevumiem norādījuši dalības maksas bērnu vasaras aktivitātēm. Igauņi savukārt plāno aktīvāk apmeklēt un līdz ar to tērēt vairāk vasaras festivālos, paredzot tam 10,8% no ienākumiem, ko kā galvenos šīs vasaras brīvdienu tēriņus nenorāda pārējo Baltijas valstu iedzīvotāji.

Salīdzinot Baltijas valstu iedzīvotāju paradumus ar citām Eiropas valstīm, jāsecina, ka gandrīz visas aptaujā piedalījušās valstis brīvdienu izdevumu top 5 norādījušas savas valsts apceļošanu, kas norāda uz vienotu vietējā tūrisma popularitāti visā Eiropā un Kanādā. Interesanti, ka tikai tās valstis kā Vācija, Francija, Dānija, Skandināvijas valstis, kur vidējie mājsaimniecības izdevumi ir augstāki nekā citās Eiropas valstīs, top 5 norāda izdevumus, kas paredzēti ceļojumiem uz ārzemēm.

Analizējot visu valstu rezultātus, kopumā par top 3 brīvdienu izdevumiem respondenti atzinuši savas valsts apceļošanu (18,2%), apģērba iegādi un iepirkšanos (11,6%) un sabiedriskās aktivitātes kā atpūtu pludmalē, klubu, teātru un restorānu apmeklējumu (11,4%). Vismazāk Eiropas un Kanādas iedzīvotāji plāno tērēt ceļojumiem uz ārzemēm (6,1%), investējot atpūtas pasākumos (4 %), kā arī sporta un atpūtas pasākumos (2,8%). 

Turpina Evita Grundberga, “Ferratum Bank” koordinatore Latvijā: “Mūsu vasaras pētījums liecina, ka Eiropas un Kanādas iedzīvotāji ar katru gadu ir gatavi tērēt arvien vairāk finanšu līdzekļu vasaras brīvdienu pirkumiem, kas nozīmē, ka iedzīvotāju pirktspēja palielinās. Analizējot Baltijas valstu rezultātus, jāsecina, ka katrai valstij ir savas īpatnības, plānojot prioritāros vasaras izdevumus, kā, piemēram, dārza darbi latviešiem, vasaras festivālu apmeklēšana igauņiem un bērnu vasaras aktivitātes lietuviešiem, taču visās valstīs vienlīdz augsti attīstās savas valsts tūrisms, kam visu trīs valstu iedzīvotāji plāno atvēlēt salīdzinoši lielu daudzumu no ikmēneša ienākumiem.”

Salīdzinot Eiropas un Kanādas iedzīvotāju plānotos brīvdienu izdevumus ar 2015. gadu, 44% aptaujas respondentu norādīja, ka šogad plāno atvēlēt vairāk finanšu līdzekļu saviem vasaras tēriņiem nekā pērn, 35% plāno tērēt tādā pašā līmenī, savukārt 21% respondentu plāno tērēt mazāk nekā gadu iepriekš. 

Mobilo banku pakalpojumi arī vasaras brīvdienās kļūst arvien pieprasītāki 
Analizējot visu aptaujas respondentu mobilo banku izmantošanas paradumus, pētījums norāda, ka visās valstīs arī vasaras brīvdienās salīdzinoši daudz tiks izmantoti mobilo banku pakalpojumi. Baltijas valstu vidū lietuvieši vasaras brīvdienās paredz izmantot mobilo banku pakalpojumus visvairāk (66,67%), kam seko latvieši (49,09%) un igauņi (39,49%). Ņemot vērā, ka banku sektors mainās arvien straujāk, un mobilo banku risinājumi ieņem arvien lielāku lomu patērētāju ikdienā, “Ferratum Group” meitas uzņēmums “Ferratum Bank” pavisam nesen ir ieviesis revolucionāru mobilās bankas platformu. Patlaban mobilā banka ir pieejama Zviedrijā, taču šī gada laikā tā būs pieejama arī citās Eiropas valstīs, sniedzot iespēju klientiem atvērt kontu piecās minūtēs, daudzvalūtu debetkaršu piegādi uz mājām, 15 valūtu kontus, reālā laika norēķinus Eiropas Ekonomikas zonā un citas priekšrocības.

Sorry, there are errors on the page: