Kas Tev jāzina par pensiju plāniem?

Jau teju 16 gadus Latvijā darbojas trīs līmeņu pensiju sistēma. Tā nodrošina lielāku stabilitāti un mazina katrā līmenī pastāvošos riskus. 

Lai arī veidi, kā darbojas katrs no pensiju līmeņiem ir atšķirīgi, sistēmas pamatprincips ir vienots – no sociālo iemaksu apmēra ir atkarīga Tava pensija nākotnē. 

Pensiju līmeņi

1. pensiju līmenī iesaistās visi sociālo iemaksu veicēji. No šīm iemaksām tiek izmaksātas pensijas esošajiem pensionāriem, un dati par sociālajām iemaksām tiek reģistrēti katras personas kontā. Tie tiek ņemti vērā, aprēķinot pensiju.

2. pensiju līmenis ir veidots kā uzkrājošā pensiju sistēma. Tajā tiek novirzīta daļa no sociālajām iemaksām. Tālāk tā tiek noguldīta kādā no ieguldījumu plāniem – to katrs sociālās apdrošināšanas dalībnieks var izvēlēties pēc saviem ieskatiem. Vēl viens būtisks aspekts – 2. pensiju līmenis ļauj ne tikai saglabāt uzkrāto pensijas apmēru, bet arī palielināt tā vērtību – šie līdzekļi tiek uzkrāti atsevišķā kontā un tos varēsi izmantot, sasniedzot pensijas vecumu. 

Atšķirībā no pirmajiem diviem līmeņiem, par kuru dalībniekiem kļūst visi sociālā nodokļa maksātāji, dalība 3. pensiju līmenī ir brīvprātīga. Tas nozīmē, ka Tu vari veikt brīvprātīgas iemaksas izvēlētājā pensiju fondā. Tāpat kā tas ir pensiju 2. līmenī, arī šajā gadījumā nauda tiek ieguldīta finanšu tirgos. Izvēloties veikt iemaksas un iesniedzot gada ienākumu deklarāciju, vari saņemt daļēju ienākuma nodokļa atmaksu. 

Uzkrātais kapitāls 2. un 3. pensijas līmeņa ietvaros tiek ieguldīts vērtspapīros vai uzņēmumu obligācijās – atkarībā no izvēlētā pensiju plāna un pārvaldītāja. 

Tātad – pensiju 1. līmenī uzkrātie līdzekļi tiek novirzīti pensiju izmaksām šī brīža pensionāriem, savukārt nauda, kas tiek iemaksāta 2. Un 3. pensiju līmenī tiek izmantota tikai sociālās apdrošināšanas iemaksu veicēja pensijas kapitāla uzkrāšanai un palielināšanai. 

Kā izvēlēties piemērotāko pensiju plānu?

Naudas līdzekļu pārvaldītāji piedāvā vairākus plānus un ieguldījumu iespējas, ļaujot katram sistēmas dalībniekam izvēlēties piemērotāko. Pamatā pastāv trīs veidu ieguldījumu un pensiju plāni:

  • Konservatīvie – līdzekļi tiek ieguldīti stabilos vērtspapīros, piemēram, valsts vai uzņēmumu parādzīmēs. Lai arī šie plāni nenes lielu peļņu, tie ir mazāk riskanti. Tādēļ par labu izvēli var kļūt tiem, kuriem līdz pensijas vecumam ir vien daži gadi;
  • Sabalansētie – daļa no līdzekļiem (parasti līdz 25%) tiek ieguldīti uzņēmumu akcijās ar mērķi palielināt peļņu un attiecīgi arī palielināt pensiju. Šādam plānam ir vidēja riska pakāpe, tādēļ tas ieteicams tiem, kuriem līdz pensijai ir vēl vismaz 10 gadi;
  • Aktīvie – uzņēmumu akcijās tiek ieguldīti līdz 50% no līdzekļiem. Tas nozīmē arī lielākas peļņas iespējas, taču līdz ar to arī lielākus riskus. 

Izvēloties piemērotāko plānu, svarīgi vairāki faktori, piemēram paredzamais dalības periods pensiju 2. Un 3. līmenī. Attiecīgi - jo vairāk laika līdz pensijas vecumam, jo lielāku risku var uzņemties. Liela nozīme ir arī līdzekļu pārvaldītāja reputācijai, pieredzei, pārvaldīšanas caurskatāmībai, izmaksām un citiem nosacījumiem. 
Pirms lēmuma pieņemšanas noteikti uzzini, ar kuru banku līdzekļu pārvaldītājs ir noslēdzis līgumu, lai tā nodrošinātu līdzekļu turēšanu un pārraudzīšanu. 

Kad esi sapratis, kāda riska pakāpe Tavām vajadzībām ir vispiemērotākā, izvēlējies līdzekļu pārvaldītāju un pārliecinājies par drošības aspektu, ko nodrošina turētājbanka, izvēlies ieguldījumu vai pensiju plānu. Un atceries – ja kāda iemesla dēļ tas Tevi neapmierina, Tev ir tiesības to mainīt. 

Vairāk informācijas - http://www.manapensija.lv/lv/

Sorry, there are errors on the page: