Strīdu atrisināšana tiešsaistē

Multitude Bank p.l.c. aicina savus klientus sazināties ar mums un mēs izskatīsim un atrisināsim jebkādus jautājumus klienta Līgumā norādītajos termiņos.

Gadījumā, ja klients ir sazinājies ar Multitude Bank p.l.c. saistībā ar sūdzību un nav apmierināts ar saņemto atbildi vai arī nav panākta vienošanās ar  Multitude Bank p.l.c., klientam ir tiesības iesniegt rakstisku sūdzību tieši Maltas Finanšu pakalpojumu šķīrējtiesā: The Office of the Arbiter for Financial Services, First Floor, Pjazza San Kalcidonju Floriana FRN 1530, Malta vai www.financialarbiter.org.mt.

Eiropas Komisija piedāvā iespēju risināt strīdus tiešsaistē, izmantojot ODR platformu, lai veicinātu piekļuvi alternatīvām strīdu risināšanas iespējām. ODR platforma ļauj patērētājiem iesniegt sūdzības tīmekļa vietnē, no kuras sūdzība tiek nosūtīta attiecīgajai alternatīvai strīdu risināšanas iestādei. Lai iegūtu vairāk informācijas par ODR platformu, lūdzu, apmeklējiet http://ec.europa.eu/odr

Sorry, there are errors on the page: