Ieteikumi, kā sagatavot gada ienākumu deklarāciju

Arī šogad daudziem aktuāla gada ienākumu deklarācija. Daļai Latvijas iedzīvotāju, piemēram, saimnieciskās darbības veicējiem, tā ir obligāta prasība. Tādā gadījumā deklarācija par pagājušo gadu jāaizpilda sākot ar 1.martu – trīs mēnešu laikā. Plašāku informāciju par tām nodokļu maksātāju kategorijām, kurām deklarācijas aizpildīšana ir obligāta, iespējams iegūt Valsts ieņēmumu dienesta (VID) sagatavotajos materiālos. 

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāji, kam deklarācijas aizpildīšana nav obligāta, to var veikt brīvprātīgi – likums paredz, ka to var izdarīt trīs gadu laikā, tomēr pieredze rāda, ka lielākoties pārmaksāto nodokli iedzīvotāji vēlas atgūt pēc iespējas ātrāk, tādēļ ar deklarācijas iesniegšanu nekavējas.

Pateicoties izveidotajai Elektroniskajai deklarēšanas sistēmai (EDS) šobrīd deklarāciju iesniegt ir ērtāk un ātrāk kā jebkad. Noderīgi ir arī VID sagatavotie materiāli. Tomēr reizēm tik un tā rodas zināmas neskaidrības. Turpinājumā daži noderīgi ieteikumi.

Attaisnoto izdevumu čeku pievienošana

Attaisnoto izdevumu dokumenti vispirms atbilstoši jānoformē – tos ieteicams nofotografēt vai ieskenēt katru atsevišķi. Svarīgi, lai uz čeka ir vārds, uzvārds un personas kods. Tāpat būtiski, lai tur ir atspoguļoti arī pakalpojuma sniedzēja rekvizīti  kā čeka numurs un samaksātā summa.

Attaisnoto izdevumu čekus Valsts Ieņēmumu dienestam var nosūtīt ar mobilās lietotnes palīdzību – tādā gadījumā tie jau būs pievienoti EDS. Tomēr tik un tā ir būtiski pārliecināties, ka tajos atspoguļotā informācija ir korekta. 

Tiem, kuri deklarāciju aizpilda brīvprātīgi, jāatceras – attaisnoto izdevumu čekus var iesniegt par trīs iepriekšējiem gadiem, taču par katru konkrēto gadu jāaizpilda sava deklarācija. Piemēram, ja saglabājies čeks no 2015. gada, tas jāpievieno deklarācijai par attiecīgo gadu.
 
Jāņem arī vērā – tiem attaisnotajiem izdevumiem, kas attiecināmi uz ārstniecību un izglītību, ir noteikta gada norma, no kuras atgūstami 23%. Ja attaisnoto izdevumu summa noteiktajā periodā pārsniedz paredzēto normu, kas šobrīd ir 215 eiro, tā automātiski tiek pārcelta uz nākamo piecgadi.

Aizpildot deklarāciju, izdevumi par katru no kategorijām – izglītību un ārstniecības pakalpojumiem - jānorāda atsevišķi – attiecīgi D4 pielikuma piektajā un sestajā ailītē. 

 

Attaisnotie izdevumi par zobārstniecības pakalpojumiem un plānveida operācijām

Zobārstniecības un plānoto operāciju maksājumiem nav noteikta limita, tādēļ tos deklarācijā var iekļaut pilnā apmērā, un tie jānorāda atsevišķā – astotajā - ailē. Būtiski arī, ka šie izdevumi netiek pārcelti uz turpmākajiem gadiem. 
Te gan jāņem vērā – summa, ko VID atmaksās kā pārmaksāto nodokli, atkarīga no nodoklī iepriekš samaksātās summas. 

Ģimenes locekļu iekļaušana deklarācijā

Attaisnoto izdevumu atmaksu var saņemt ne tikai par sevi, bet arī par ģimenes locekļiem. Likuma izpratnē tie ir laulātie, vecāki, vecvecāki, mazbērni, bērni.  Atmaksu var saņemt arī par māsu un brāli, ja viņiem nav darbspējīgu vecāku.

Tādā gadījumā par katru personu jāaizpilda atsevišķs D4 pielikums. Tajā jānorāda visa prasītā informācija – vārds, uzvārds, radniecība, kā arī jāpievieno attaisnoto izdevumu apliecinājums – čeki, kvītis. 

Aizpildot deklarāciju, var rasties kļūdas – par tām EDS ziņos automātiski. Paziņojumā arī norādīts, kura daļa pieteikumā aizpildīta neprecīzi.
 
Reizēm, pat iesniedzot deklarāciju brīvprātīgi, var gadīties, ka veidojas nevis nodokļu pārmaksa, bet piemaksa. Visbiežāk šāda situācija izveidojas, ja persona strādājusi divās darba vietās un abās tikuši ņemti vērā atvieglojumi. 
Lai laicīgi pamanītu šādas nepilnības, vērts ik pa laikam apskatīt EDS atspoguļoto informāciju. EDS ir paredzēta kā pašapkalpošanās platforma, kurā var atrast dažādus datus par sevi un sekot līdzi aktualitātēm. 

Vai nodokļa atmaksa pienākas visiem?

Jāņem vērā – ir atsevišķas kategorijas, kas nevar pretendēt uz nodokļu atmaksu. Tie ir, piemēram, sezonas laukstrādnieki, mikrouzņēmuma nodokļa maksātāji un patentmaksātāji – šie nodarbinātie veikuši tikai daļēju IIN apmaksu. 

Tomēr šo personu attaisnoto izdevumu dokumentus savā deklarācijā var iekļaut tie viņu ģimenes locekļi, kuri iepriekšējā gadā ir bijuši IIN maksātāji. Turklāt pārmaksātos nodokļus iespējams saņemt arī tad, ja personai bijuši vēl kādi ienākumi, par kuriem maksāts IIN pilnā – 23% - apmērā.

Sorry, there are errors on the page: