Kas par nodokļu maksāšanu jāzina pašnodarbinātajiem?

01.03.2021#Mans bizness

Kas par nodokļu maksāšanu jāzina pašnodarbinātajiem?

Lai arī pašnodarbinātas personas statuss sniedz vairākas priekšrocības, tomēr tas nozīmē arī atbildību – atšķirībā no algotiem darbiniekiem, par kuru nodokļu samaksu rūpējas darba devējs, pašnodarbinātajam par nodokļu samaksu jārūpējas pašam. Tas, protams, nozīmē arī sekot līdzi izmaiņām likumdošanā, lai nepalaistu garām kaut ko būtisku.

Kādos gadījumos jāreģistrē saimnieciskā darbība?

Kā nosaka tiesību akti, par saimniecisko darbību uzskatāma jebkura darbība, kas veikta ar mērķi gūt peļņu. Tā var būt saistīta ar preču ražošanu un tirgošanu, pakalpojumu sniegšanu, darbu izpildi. Saimnieciskās darbības veicējiem VID jāreģistrējas pirms saimnieciskās darbības uzsākšanas, kā arī ir jāmaksā nodokļi izvēlētajā režīmā.

Ir arī vairāki gadījumi, kad saimnieciskās darbības reģistrēšana nav obligāta - ja ienākumi tiek gūti no piemājas saimniecības, ogošanas, sēņošanas un  savvaļas ārstniecības augu vākšanas.  Būtisks nosacījums - peļņa nedrīkst pārsniegt 3000 EUR gadā.

Šajā gadījumā:

 • Ja peļņa nepārsniedz noteiktos 3000 EUR gadā, IIN nav jāmaksā;
 • Saimnieciskās darbības veicējam jāveic ienākumu uzskaite, lai pārliecinātos, ka gada laikā gūtā peļņa nepārsniedz noteiktos 3000 EUR;
 • Ja peļņa pārsniedz noteikto summu, saimnieciskās darbības veicējiem ir pienākums reģistrēties VID. Tas jāizdara 5 darba dienu laikā. No ienākuma, kas pārsniedz 3000 EUR, jāmaksā iedzīvotāju ienākuma nodoklis vispārejā kārtībā.


Plašāku informāciju par to,  kā kļūt par pašnodarbināto, kā arī izņēmuma gadījumiem var atrast Valsts ieņēmumu dienesta (VID) mājas lapā.  Tur arī iespējams uzdot interesējošos jautājumus par reģistrēšanos un nodokļu maksāšanas kārtību.

Kas pašnodarbinātai personai jāzina par nodokļiem?

Reģistrējoties kā pašnodarbinātai personai, aktuāli kļūst dažādi jautājumi, piemēram, kādi nodokļi tad īsti jāmaksā? Kādas ir sociālās garantijas?

Pašnodarbinātām personām valsts piedāvā vairākus nodokļu maksāšanas modeļus – plānojot kļūt par pašnodarbinātu personu, ar piemērotākā varianta izvēli tad arī būtu jāsāk. Protams, izvērtēt vai izvēlētais nodokļu maksāšanas modelis ir darbībai vispiemērotākais, nenāktu par sliktu arī tiem, kas reģistrāciju veikuši jau iepriekš – likums paredz, ka pašnodarbinātai personai ir tiesības ne vien izvēlēties savu darbības formu, bet arī to reizi gadā mainīt.

Lai saprastu, kurš variants piemērotākais, pirmkārt, vajadzētu izvērtēt plānotos ikmēneša ienākumus un izdevumus, kā arī citas specifiskas nianses:

 • Mikrouzņēmuma nodokļa (MUN) maksātājam nodokļa apmērs atkarīgs no gada ienākumu apmēra. Ja tas ir mazāks par 7000 eiro, MUN ir 12% no ienākumiem. Savukārt, ja ienākumi ir lielāki, nodokļu likme ir 15%. Būtiski, ka nodoklis jāmaksā no visiem saimnieciskās darbības ienākumiem, ne tikai no tīrās peļņas, un tas iever gan IIN, gan sociālo nodokli;
 • Patentmaksu segt pārsvarā izvēlas amatnieki, fotogrāfi, arī skaistumkopšanas pakalpojumu sniedzēji, privātskolotāji, mājkalpotāji un citu likumā noteikto profesiju pārstāvji, kas ir tiesīgi veikt patentmaksu. Šis nodokļu maksāšanas modelis paredz, ka pašnodarbinātajai personai ik mēnesi jāmaksā viena noteikta summa, kas nav atkarīga no ienākumu apmēra;
 • Vēl viena iespēja ir maksāt Iedzīvotāju ienākuma nodokļi (IIN) pilnā apmērā. Atšķirībā no MUN,  iedzīvotāju ienākuma nodokļa samaksa tiek veikta tikai no gūtās peļņas – tātad no ienākumiem jāatskaita izdevumi, kas radušies darba gaitā. Nodokļa likmes apmērs atkarīgs no ienākumu līmeņa. Piemēram, ja gada ienākumi nepārsniedz 20 004 eiro, iedzīvotāju ienākuma nodokļa likme ir 20%. Ienākumiem no 20 004 eiro līdz 62 800 eiro gadā nodokļa likme ir 23%. Savukārt ienākumiem, kas pārsniedz 62 800 eiro gadā, nodokļa apmērs ir 31%.  Šis variants piemērots situācijā, ja ik mēnesi ir vērā ņemami izdevumi, piemēram, tiek iepirkti izejmateriāli vai ir salīdzinoši lieli transporta izdevumi;
 • Radošo profesiju pārstāvi nereti izvēlas kļūt par autoratlīdzības- honorāra saņēmēju. Tādā gadījumā IIN maksā pasūtītājs, ar kuru noslēgts līgums par darba izpildi – piemēram, mākslas vai skaņdarba radīšanu.

 

Tomēr izvēloties piemērotāko nodokļa maksāšanas režīmu, uzmanība jāpievērš ne tikai to, cik pašnodarbinātais nodokļi ir izdevīgi–  uzmanība jāpievērš arī pensiju apdrošināšanai un  sociālo iemaksu apmēram. Pat, ja pirmajā brīdī izdevīgāk varētu šķist veikt iespējami nelielas sociālās iemaksas vai likumā noteiktajā kārtībā no šī maksājuma izvairīties pilnībā, tomēr ilgtermiņā tas var radīt negatīvas sekas – ja pensiju apdrošināšanai līdzekļi netiek novirzīti, jārēķinās ar mazu pensiju vecumdienās.

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

Izsakoties vienkāršoti – jo lielākas sociālās iemaksas veiktas, jo lielāka būs vecuma pensija. Jāņem vērā, ka VSAOI atsevišķi nav jāmaksā tad, ja izvēlēts MUN vai patentmaksas maksāšanas režīms. Savukārt, izvēloties pilno IIN vai saņemot honorāru, sociālās iemaksas obligātas tad, kad  ienākumi no saimnieciskās darbības ir lielāki par minimālo algu  – no 2021. gada tā ir 500 EUR. Tas nozīmē, ka katru mēnesi jāseko līdzi saviem ienākumiem, lai nepalaistu garām obligāto iemaksu veikšanu, ja gadījumā ienākumu apmērs mēnesī sasniedz noteikto summu.

Neatkarīgi no tā, kādu nodokļu maksāšanas režīmu pašnodarbināta persona izvēlējusies, sociālās iemaksas lielākoties ir visai niecīgas – tas nozīmē, ka pensiju apdrošināšanai un citiem sociālajiem nodrošinājumiem uzkrāts tiek salīdzinoši maz, tādēļ plānojot savu darbību, šim aspektam būtu jāpievērš īpaša uzmanība.

Citas sociālās garantijas

Vecuma pensija nav vienīgais nodrošinājums, ar ko var rēķināties saimnieciskās darbības veicējs. Pašnodarbinātai personai pienākas arī, piemēram, maternitātes un slimības pabalsts. Ar plašāku informāciju par pieejamiem pakalpojumiem iespējams iepazīties Valsts Sociālās Apdrošināšanas aģentūras (VSAA) interneta vietnē.

Jāatzīmē arī, ka kļūstot par pašnodarbinātu personu, nākamajā gadā būs jāiesniedz  gada ienākumu deklarācija. Visērtāk to izdarīt VID elektroniskajā deklarēšanas sistēmā (EDS).

Kā parūpēties par nākotni?

Lai varētu rēķināties ar lielākiem pabalstiem un pensiju, vērts par to sākt domāt jau tagad:

 1. Maksājot ne vien obligāto iemaksu apmēru, bet  brīvprātīgās sociālās iemaksas  ne tikai no minimālās algas, bet arī tad, ja mēneša peļņa no saimnieciskās darbības nesasniedz 500 eiro. Šīs iemaksas ietilpst 1. un 2. līmeņa pensijas plānā;
 2. Katru mēnesi veicot iemaksas pensiju 3. līmenī, tādā veidā vēl vairāk piedaloties savas nākotnes veidošanā. Būtiski piebilst – maksātājs pats var noteikt, kāds ir iemaksu apmērs, turklāt ļauj atgūt daļu no samaksātā IIN;
 3. Veidojot uzkrājumu. Vēl viena iespēja ir uzkrājumu labākām vecumdienām veidot pašam. Tas gan prasa saglabāt zināmu motivāciju un apņēmību uzkrāto neiztērēt citiem mērķiem
   

Pašnodarbinātas personas statuss nozīmē ne tikai brīvību, bet arī atbildību – pašam jāparūpējas ne tikai par tagadni, bet arī par nākotni.

Sorry, there are errors on the page: