Kas par nodokļu maksāšanu jāzina pašnodarbinātajiem?

27.08.2020#Mans bizness

Lai arī pašnodarbinātas personas statuss sniedz vairākas priekšrocības, tomēr tas nozīmē arī atbildību – atšķirībā no algotiem darbiniekiem, par kuru nodokļu samaksu rūpējas darba devējs, pašnodarbinātajam par nodokļu samaksu jārūpējas pašam. Tas, protams, nozīmē arī sekot līdzi izmaiņām likumdošanā, lai nepalaistu garām kaut ko būtisku. 
Reģistrējoties kā pašnodarbinātai personai, aktuāli kļūst dažādi jautājumi, piemēram, kādi nodokļi tad īsti jāmaksā? Kādas ir sociālās garantijas? 

Pašnodarbinātām personām valsts piedāvā vairākus nodokļu maksāšanas modeļus – plānojot kļūt par pašnodarbinātu personu, ar piemērotākā varianta izvēli tad arī būtu jāsāk. Protams, izvērtēt vai izvēlētais nodokļu maksāšanas modelis ir darbībai vispiemērotākais, nenāktu par sliktu arī tiem, kas reģistrāciju veikuši jau iepriekš – likums paredz, ka pašnodarbinātai personai ir tiesības ne vien izvēlēties savu darbības formu, bet arī to reizi gadā mainīt. 

Tomēr izvēloties piemērotāko nodokļa maksāšanas režīmu, uzmanība jāpievērš ne tikai tā izdevīgumam – svarīgs ir arī sociālo iemaksu apmērs.

Lai saprastu, kurš variants piemērotākais, pirmkārt, vajadzētu izvērtēt plānotos ikmēneša ienākumus un izdevumus, kā arī citas specifiskas nianses:

  • Mikrouzņēmuma nodokļa (MUN) maksātājam nodokļa apmērs atkarīgs no gada ienākumu apmēra. Ja tas ir mazāks par 7000 eiro, MUN ir 12% no ienākumiem. Savukārt, ja ienākumi ir lielāki, nodokļu likme ir 15%. Būtiski, ka nodoklis jāmaksā no visiem ienākumiem, ne tikai no tīrās peļņas, un tas iever gan IIN, gan sociālo nodokli;
  • Patentmaksu segt pārsvarā izvēlas amatnieki, fotogrāfi, arī skaistumkopšanas pakalpojumu sniedzēji, privātskolotāji, mājkalpotāji un citu likumā noteikto profesiju pārstāvji, kas ir tiesīgi veikt patentmaksu. Šis nodokļu maksāšanas modelis paredz, ka pašnodarbinātajai personai ik mēnesi jāmaksā viena noteikta  summa, kas nav atkarīga no ienākumu apmēra;
  • Vēl viena iespēja ir maksāt Iedzīvotāju ienākuma nodokļi (IIN) pilnā apmērā. Atšķirībā no MUN, šis nodoklis jāmaksā tikai no gūtās peļņas – tātad no ienākumiem jāatskaita izdevumi, kas radušies darba gaitā. Nodokļa likme patlaban  ir 23%. Šis variants piemērots situācijā, ja ik mēnesi ir vērā ņemami izdevumi, piemēram, tiek iepirkti izejmateriāli vai ir salīdzinoši lieli transporta izdevumi;
  • Radošo profesiju pārstāvi nereti izvēlas kļūt par autoratlīdzības- honorāra saņēmēju. Tādā gadījumā IIN maksā pasūtītājs, ar kuru noslēgts līgums par darba izpildi – piemēram, mākslas vai skaņdarba radīšanu.

Tomēr izvēloties piemērotāko nodokļa maksāšanas režīmu, uzmanība jāpievērš ne tikai tā izdevīgumam – svarīgs ir arī sociālo iemaksu apmērs. Pat, ja pirmajā brīdī izdevīgāk varētu šķist veikt iespējami nelielas sociālās iemaksas vai likumā noteiktajā kārtībā no šī maksājuma izvairīties pilnībā, tomēr ilgtermiņā tas var radīt negatīvas sekas – piemēram, mazu pensiju vecumdienās. 

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

Izsakoties vienkāršoti – jo lielākas sociālās iemaksas veiktas, jo lielāka būs vecuma pensija. Jāņem vērā, ka VSAOI atsevišķi nav jāmaksā tad, ja izvēlēts MUN vai patentmaksas maksāšanas režīms. Savukārt, izvēloties pilno IIN vai saņemot honorāru, sociālās iemaksas obligātas tad, kad mēneša peļņa pārsniedz minimālo algu – 380 eiro. 
Neatkarīgi no tā, kādu nodokļu maksāšanas režīmu pašnodarbināta persona izvēlējusies, VSAOI lielākoties ir visai niecīgas – tas nozīmē, ka pensijai un citiem sociālajiem nodrošinājumiem uzkrāts tiek salīdzinoši maz, tādēļ plānojot savu darbību, šim aspektam būtu jāpievērš īpaša uzmanība.

Citas sociālās garantijas

Vecuma pensija nav vienīgais nodrošinājums, ar ko var rēķināties pašnodarbināta persona. Pašnodarbinātai personai pienākas arī, piemēram, maternitātes un slimības pabalsts. Ar plašāku informāciju par pieejamiem pakalpojumiem iespējams iepazīties Valsts Sociālās Apdrošināšanas aģentūras (VSAA) interneta vietnē. 

Kā parūpēties par nākotni?

Lai varētu rēķināties ar lielākiem pabalstiem un pensiju, vērts par to sākt domāt jau tagad:

  • Veicot brīvprātīgās sociālās iemaksas arī tad, ja mēneša peļņa nesasniedz 380 eiro. Šīs iemaksas ietilpst 1. un 2. līmeņa pensijas plānu;
  • Veicot iemaksas pensiju 3. līmenī, tādā veidā vēl vairāk piedaloties savas nākotnes veidošanā. Būtiski piebilst – maksātājs pats var noteikt, kāds ir iemaksu apmērs, turklāt ļauj atgūt daļu no samaksātā IIN;
  • Veidojot uzkrājumu. Vēl viena iespēja ir uzkrājumu labākām vecumdienām veidot pašam. Tas gan prasa saglabāt zināmu motivāciju un apņēmību uzkrāto neiztērēt citiem mērķiem

Pašnodarbinātas personas statuss nozīmē ne tikai brīvību, bet arī atbildību – pašam jāparūpējas ne tikai par tagadni, bet arī par nākotni.