7 biežākās kļūdas, ko pieļauj jaunie uzņēmēji

14.03.2022#Mans bizness

Uzņēmējdarbības uzsākšana ir liels izaicinājums, kur svarīgas ir gan zināšanas, gan to pareiza pielietošana praksē.

Taču arī šajā jomā bez kļūdām neiztikt. Dažas no tām ir dārgas, piemēram, sadarbības veidošana ar tam nepiemērotiem cilvēkiem vai nepārdomāta resursu izmantošana. 

Turpinājumā dažas tipiskākās kļūdas, ko pieļauj jaunie uzņēmēji, un ieteikumi, kā no tām izvairīties.

Nav skaidri formulēta mērķa

Veiksmīgas uzņēmējdarbības pamatā ir skaidri formulēts mērķis.

Kādi ir uzņēmuma īstermiņa un ilgtermiņa mērķi? Vai tie ir reāli sasniedzami?

Vai mērķi var sasniegt ar pieejamiem resursiem? Vai uzņēmuma attīstībai nepieciešams aizdevums?

Atbildes uz šiem un līdzīgiem jautājumiem ir ļoti svarīgas – tie ir pieturas punkti, kas palīdz plānot nākamos soļus ceļā uz sasniegumiem.

Neprecīza tirgus izpēte

Vēl kāds būtisks klupšanas akmens – nav veikta precīza tirgus izpēte. Svarīgi arī samērot reālo tirgus situāciju ar savām iespējām – jāizvērtē savas stiprās un vājās puses, iespējas un arī draudi.

Būtisks ir arī jautājums – vai piedāvātas produkts patērētājiem vispār ir vajadzīgs?

Pirms ieguldīt laiku un enerģiju produkta izveidē, svarīgi saprast, kādas ir tā izredzes tirgū – vai produkts atrisinās kādu problēmu vai padarīs ērtāku patērētāja ikdienu?

Daudzi uzņēmēji saskaras ar sarežģījumiem, cenšoties apgūt vēl kādu tirgu. Bieži vien viņu pārliecība ir – ja produkts vai pakalpojums tiek atzīts vienā tirgū, tas būs pieprasīts arī vēl kādā līdzīgā. Taču tas ne vienmēr atbilst patiesībai.

Rūpīga jaunā tirgus izpēte ļauj izvairīties no nevajadzīgas vērtīgo resursu izšķērdēšanas. Piemēram, uzņēmuma attīstības nodrošināšanai bieži vien tiek noformēti kredīti – tas vienmēr saistās ar papildu risku.

Nepietiekama vai neprecīza plāna izstrāde var izmaksāt ļoti dārgi.

Produkta nepareiza novērtēšana 

Tas, ka uzņēmums ir jauns, nenozīmē, ka tā produkti ir sliktāki vai tiem jābūt lētākiem. Svarīgi izveidot lielisku piedāvājumu un pārliecināties, ka tā vērtība tiek adekvāti novērtēta. 

Nav plāna B 

Uzsākot darbību, jaunie uzņēmēji parasti ir iedvesmas un cerību pilni. Taču realitāte bieži vien neatbilst iedomātajam attīstības scenārijam – konkurence izrādās daudz sīvāka, tirgus analīzes rādītāji noteikti neprecīzi un rodas virkne citu izaicinājumu, ar ko uzņēmējs nebija rēķinājies.

Tādēļ, uzsākot uzņēmējdarbību, svarīgi izveidot ne tikai plānu A, bet arī B – gadījumam, ja viss neizdosies, kā cerēts. 

Nepārdomāta sadarbības partneru izvēle

Lai uzņēmums veiksmīgi darbotos, svarīgi rūpīgi izvēlēties sadarbības partnerus. Pretējā gadījumā var nākties piedzīvot vilšanos, kas negatīvi ietekmēs arī uzņēmuma attīstību.

Pārāk ilga vilcināšanās

Vēl viena kļūda, ko bieži pieļauj jaunie uzņēmēji – pārāk ilga vilcināšanās. Pārliecības trūkuma dēļ tiek palaistas garām lieliskas iespējas, zaudēts laiks un citi resursi. Uzņēmējdarbība vienmēr saistās ar risku.

Un kļūdas, ko gadās pieļaut, patiesībā nav neveiksme – tā ir pieredze.

Nav iespēju nodrošināt saistību izpildi 

Pirms uzņemties kādas saistības (piemēram, slēgt sadarbības līgumus), svarīgi pārliecināties, ka spēsiet šīs saistības pildīt.

Bieži vien jaunie uzņēmēji ir pārāk aizrāvušies ar savu ideju, ka aizmirst par savām reālajām iespējām un ierobežojumiem. Turklāt svarīgi izvērtēt ne tikai savas, bet arī otras puses iespējas un uzticamību.

Piemēram, izvēloties grāmatvedības pakalpojumus pie uzņēmuma, kas strādā neprofesionāli, radīsies daudz nevajadzīgu problēmu.

Tādēļ svarīgi šādus lēmumus pieņemt pārdomāti, lai visas uzņēmumā iesaistītās puses būtu spēcīgs zīmola paplašinājums, nevis iemesls būtiskiem sarežģījumiem. 

Sorry, there are errors on the page: