Kas ir maternitātes pabalsts un kā to aprēķina?

Bērniņa ienākšana ģimenē ir liels notikums, kas saistās gan ar laimīgām emocijām, gan dažādām formalitātēm. Gaidību un dzemdību periodam vajadzētu būt harmoniskam, tomēr formalitāšu kārtošana var būt ļoti laikietilpīgs process, sagādājot pamatīgas galvassāpes. Viena no svarīgākajām formulitātēm, par ko jāparūpējas, bērniņam ienākot ģimenē – maternitātes pabalsta saņemšana. Lai atvieglotu Jums šo procesu, šajā rakstā pastāstīsim sīkāk par to, kas ir maternitātes pabalsts un kā to aprēķina!

Kas ir maternitātes pabalsts?

Lai topošā māmiņa varētu pilnvērtīgi parūpēties par sevi un savu jaundzimušo, kad aizgājusi grūtniecības un dzemdību atvaļinājumā, valsts viņai kompensē darbā negūtos ienākumus, piešķirot maternitātes pabalstu. Tomēr esiet uzmanīgs un nejauciet – maternitātes pabalsts nav tas pats, kas paternitātes pabalsts (paredzēts jaunajam tētim) vai vecāku pabalsts! Ja topošajai māmiņa ir piešķirts maternitātes pabalsts, tad viņai par to pašu jaundzimušo ir tiesības saņemt arī vecāku pabalstu.

Kam izmaksā maternitātes pabalstu?

Maternitātes pabalstu par visu grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma laiku izmaksā jaunajai māmiņai, kura atbilst kādam no sekojošiem nosacījumiem:

 • Sākoties grūtniecības atvaļinājumam, ir darba ņēmēja, pašnodarbinātā vai pašnodarbinātā laulātā, kura brīvprātīgi pievienojusies sociālajai apdrošināšanai.
 • Atbrīvota no darba vai zaudējusi pašnodarbinātā statusu (ne agrāk par 60 dienām, pirms sācies grūtniecības atvaļinājums).
 • Atbrīvota no darba uzņēmuma likvidācijas dēļ (ne agrāk par 210 dienām, pirms sācies grūtniecības atvaļinājums).
 • Lai arī visbiežāk šādu iespēju izmanto jaunās māmiņas, to var izmantot arī jaunie tēti vai līdz 70. bērniņa dzīves dienai jebkura cita persona, kura rūpējas par jaundzimušo. Nosacījumi, ar kādiem maternitātes pabalstu var saņemt kāds cits:
 • Māmiņa slimības dēļ nevar kopt mazuli līdz 42. pēcdzemdību dienai.
 • Māmiņa atteikusies no bērniņa kopšanas.
 • Māmiņa mirusi dzemdībās vai līdz 42. pēcdzemdību dienai.
 • Bērniņš ir atradenis.

Kā aprēķina maternitātes pabalstu?

Dienas vidējo maternitātes pabalstu aprēķina pēc formulas Vd = (A1+A2+…+A12) : D

 • Vd- kalendāra dienas vidējā apdrošināšanas iemaksu alga
 • A1, A2 + A12 – apdrošināšanas iemaksu algas summa
 • D – kalendāra dienu skaits

Maternitātes pabalsta apmērs – 80% no pabalsta pieprasītāja vidējās apdrošināšanas iemaksu algas. Maksimālais laiks, par kuru tiek piešķirts maternitātes pabalsts – 140 dienas. Aprēķins atkarīgs no situācijas:

 • Darba ņēmējs – vidējo apdrošināšanas iemaksu alga tiek aprēķināta par 12 mēnešiem, kas beidzas divus mēnešus pirms tā mēneša, kurā sākusies darbnespējas lapa sakarā ar grūtniecību.
 • Pašnodarbinātais – vidējo apdrošināšanas iemaksu alga tiek aprēķināta atbilstoši veiktajām iemaksām par pēdējiem 12 mēnešiem, kas beidzas trīs mēnešus pirms tiem trīs mēnešiem, kurā sācies grūtniecības atvaļinājums.

Kā un kad izmaksā maternitātes pabalstu?

Maternitātes pabalsts tiek izmaksāts divās daļās – pirms un pēc dzemdībām. Pirmo daļu izmaksā par grūtniecības atvaļinājuma 56 vai 70 dienām, savukārt otro daļu izmaksā pēc bērniņa dzimšanas par 56 vai 70 dienām.

Pirmo pabalstu par 70 dienām maksā topošajai māmiņai, kura grūtniecības dēļ līdz 12. grūtniecības nedēļai uzsākusi ārstniecību profilaktiskajā iestādē un turpinājusi to visu grūtniecības laiku, savukārt otro pabalstu par 70 dienām maksā māmiņai, kurai grūtniecības, dzemdību vai pēcdzemdību laikā bijuši veselības sarežģījumi vai piedzimuši divi un vairāk bērniņi.

 • Ja topošajai māmiņai bijušas priekšlaicīgas dzemdības (pirms grūtniecības atvaļinājuma sākuma), maternitātes pabalsts tiek izmaksāts ne mazāk kā par 112 kalendāra dienām.
 • Ja topošā māmiņa atbrīvota no darba uzņēmuma likvidācijas dēļ, maternitātes pabalsts tiek piešķirts, ja grūtniecības atvaļinājums sācies ne vēlāk kā 210 dienu laikā pēc atlaišanas no darba.
 • Ja topošā māmiņa grūtniecības vai dzemdību atvaļinājuma laikā zaudējusi darba ņēmēja vai pašnodarbinātā statusu, maternitātes pabalsts tiek piešķirts par visu grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma laiku, par kuru izsniegta darbnespējas lapa „B”.

Kā pieteikties maternitātes pabalstam?

Lai pieteiktos maternitātes pabalstam, topošajai māmiņai jāsaņem darbnespējas lapa B, ko izsniedz ārsts. Pēc tam pastāv vairākas iespējas:

 • Aizpildīt pieteikuma veidlapu jebkurā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) filiālē klātienē;
 • Nosūtīt aizpildītu veidlapu VSAA ar Latvijas pasta starpniecību;
 • Nosūtīt aizpildītu un ar e-parakstu parakstītu veidlapu VSAA ar Latvijas pasta starpniecību;
 • zmantot VSAA e-pakalpojumu.

Lai mierpilns grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma laiks!

Jūs varētu interesēt arī

Sorry, there are errors on the page: