Kas jāzin par mikrouzņēmuma nodokli 2022. gadā

06.07.2022#Mans bizness

Mikrouzņēmuma nodoklis ir vienots nodokļa maksājums, kas sevī ietver gan valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas par mikrouzņēmuma īpašnieku, gan mikrouzņēmuma īpašnieka iedzīvotāju ienākuma nodokli par mikrouzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumu daļu.

Nodokļu politika Latvijā regulāri mainās un tiek pielāgota nodokļu maksātāju ērtībām – katru gadu tiek pieņemtas jaunas normas, kā arī beidzas likumos noteiktie pārejas periodi, tādēļ šajā rakstā esam apkopojuši svarīgāko, kas jāzin par mikrouzņēmuma nodokli 2022. gadā!

SIA un PVN maksātāji zaudē MUN maksātāja statusu

Sākot ar 2022. gada 1.janvāri mikrouzņēmuma nodokļa (MUN) likumā veiktās izmaiņas paredz, ka tās sabiedrības ar ierobežotu atbildību (SIA), kurām bijis MUN maksātāja statuss, to zaudējušas un automātiski kļuvušas par uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) maksātājām. Ja nav reģistrēti kā PVN maksātāji, šobrīd MUN maksātāja statusā bez izmaiņām var turpināt darboties:

 • individuālie komersanti;
 • individuālie uzņēmumi;
 • zemnieka vai zvejnieka saimniecības;
 • fiziskas persona, kas reģistrētas VID kā saimnieciskās darbības veicēji.

Nodokļi par darbiniekiem – vispārējā kārtībā

MUN maksāšanas režīmu var izmantot tikai pats mikrouzņēmuma īpašnieks – nodokļi par darbiniekiem jāpiemēro vispārējā kārtībā, veicot iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN) un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI) pilnā apmērā. Tas nozīmē, ka mikrouzņēmums ir “parastais” darba devējs. Mikrouzņēmums darbinieku algai piemēro sekojošas nodokļu likmes:

 • IIN likme 20%–23% – visam mēneša ienākumam līdz 1667 eiro;
 • IIN likme 23% – mēneša ienākuma daļai, kas pārsniedz 1667 eiro;
 • VSAOI 34,09% – vispārējā gadījumā (no tiem 23,49% – darba devēja daļa, 10,50% – darba ņēmēja daļa);
 • URVN [uzņēmējdarbības riska valsts nodeva] – 0,36 eiro mēnesī.

MUN likmes

Par  MUN maksātāju tiek uzskatīta tikai viena persona – mikrouzņēmumu īpašnieks, kurš ieguvis MUN maksātāja statusu. MUN likme apgrozījumam līdz 25 000 eiro gadā ir 25%, savukārt, ja apgrozījums pārsniedz 25 000 eiro gadā – 40%. Valsts budžetā iemaksātais MUN tiek sadalīts sekojoši:

 • 80% tiek novirzīti valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām (VSAOI);
 • 20% ir iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN).

Ja, precizējot taksācijas perioda mikrouzņēmumu nodokļa iepriekšējā ceturkšņa deklarāciju, ir pārsniegts apgrozījums 25 000 eiro gadā,  pārsniegumam piemērojama 40% MUN likme un turpmākajos taksācijas perioda ceturkšņos arī piemērojama 40% MUN likme.

Tajā gadā, kad mikrouzņēmums iegūst MUN maksātāja statusu:

 • Ar 2. ceturksni MUN likme apgrozījumam līdz 18 750 eiro ir 25%, savukārt apgrozījuma daļai, kas pārsniedz 18 750 eiro – 40%;
 • Ar 3. ceturksni MUN likme apgrozījumam līdz 12 500 eiro ir 25%, savukārt apgrozījuma daļai, kas pārsniedz 12 500 eiro – 40%;
 • Ar 4. ceturksni MUN likme apgrozījumam līdz 6250 eiro ir 25%, savukārt apgrozījuma daļai, kas pārsniedz 6250 eiro – 40%.

MUN deklarācijas iesniegšana

Deklarācijas iesniegšanas kārtību vairs nenosaka ar Ministru kabineta noteikumiem – deklarāciju iesniedz VID elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS). MUN par taksācijas perioda apgrozījumu mikrouzņēmums maksā četras reizes gadā par katra ceturkšņa apgrozījumu.

MUN ceturkšņa deklarācija ir jāiesniedz līdz ceturksnim sekojošā mēneša 15. datumam, norādot tajā ceturkšņa apgrozījumu sadalījumā pa ceturkšņa mēnešiem un no tā aprēķināto MUN. Svarīgi – MUN ceturkšņa deklarāciju jāiesniedz tikai par to pārskata ceturksni, kurā mikrouzņēmumam ir bijis apgrozījums (arī tad, ja mikrouzņēmumam bijis apgrozījums tikai vienā vai divos pārskata ceturkšņa mēnešos).

Vienkāršota MUN aprēķināšana un maksāšana

Lai vienkāršotu MUN nomaksu un atvieglotu nodokļu aprēķināšanu, mikrouzņēmumi var izmantot vienkāršotu nodokļa nomaksas risinājumu jeb saimnieciskās darbības ieņēmumu (SDI) kontu bankā – banka patstāvīgi ietur un veic nodokļu maksājumus mikrouzņēmuma īpašnieka vietā atbilstoši tam, kas noteikts konkrētā nodokļa likumā. Šo iespēju var izmantot MUN maksātāji, kuriem nav MUN parādu un kuri kārto grāmatvedības uzskaiti vienkāršā ieraksta sistēmā. 

MUN maksātājam, kurš izmanto SDI kontu un nodrošina visu ieņēmumu ieskaitīšanu vai iemaksāšanu SDI kontā, nodoklis noteiktā apmērā no SDI konta apgrozījuma tiek aprēķināts, ieturēts un ieskaitīts valsts budžetā automātiski, bez MUN maksātāja iesaistes. Respektīvi, MUN maksātājs, kurš izmanto SDI kontu, ir atbrīvots no nodokļu un informatīvo deklarāciju sagatavošanas un sniegšanas.

Mikrouzņēmuma nodoklis (MUN) radikālas izmaiņas piedzīvoja 2021. gadā, kad tika mainītas likmes un nosacījumi darbinieku nodokļiem, MUN vairs nevarēja izvēlēties SIA, kā arī dažādām situācijām jau reģistrētajiem MUN maksātājiem tika noteikts pārējas periods. Rūpēsimies par savu finansiālo labklājību – sekosim līdzi izmaiņām, lai nepiedzīvotu nepatīkamus pārsteigumus!

Jūs varētu interesēt arī

Sorry, there are errors on the page: