Kāds ir pensijas vecums Latvijā?

Katrā valstī, tai skaitā Latvijā, tiek uzskaitīti cilvēku sociālās apdrošināšanas periodi jeb veiktās sociālā nodokļa iemaksas. Kad cilvēks sasniedz pensionēšanās vecumu, viņš ir tiesīgs saņemt pensiju, kas atkarīga no tā, cik liels sociālais nodoklis maksāts valstij visa darba mūža garumā. Pensijas saņemšanas nosacījumi mēdz mainīties, tādēļ šajā rakstā esam apkopojuši, kāds ir pensijas vecums Latvijā un citas svarīgas pensijas nianses, kas būtu jāzina ikvienam!

Kāds ir pensijas vecums Latvijā?

Kopš 2014. gada pensijas vecums no 62 gadiem katru gadu paaugstinās par trīs mēnešiem – pašreiz tas ir 64 gadi un 3 mēneši, savukārt 2025. gadā tas būs jau 65 gadi. Tāpat Latvijā cilvēkam ir tiesības pensionēties divus gadus ātrāk par kalendāra gadā noteikto pensijas vecumu, un arī priekšlaicīgās pensionēšanās vecums paaugstinās – pašreiz tas ir 62 gadi un 3 mēneši, savukārt 2025. gadā tas būs jau 63 gadi.

Kas ir priekšlaicīga pensionēšanās un kurš to var izmantot?

Šo iespēju var izmantot divus gadus pirms kalendāra gadā noteiktā vispārējā pensionēšanās vecuma sasniegšanas – šogad priekšlaicīgi pensionēties var tie cilvēki, kas sasnieguši 62 gadu vecumu un kuru apdrošināšanas stāžs ir vismaz 30 gadi. Tomēr priekšlaicīga  pensionēšanās ne vienmēr ir labākā izvēle:

 • Kad tiek sasniegts pilnais pensijas vecums, priekšlaicīgi pieprasīto un aprēķināto pensiju neaprēķina no jauna.
 • Ja tiek izmantota priekšlaicīgas pensionēšanās iespēja, cilvēkam vairs nav tiesību uz bezdarbnieka pabalstu.
 • Pensionēšanās vecums arvien paaugstinās, līdz ar to priekšlaicīga pensionēšanās nozīmē, ka visu turpmāko mūžu pensija ir mazāka nekā tad, ja cilvēks nostrādājis līdz pilnam pensijas vecumam.

Kam Latvijā ir tiesības saņemt pensiju?

Latvijā tiesības saņemt pensiju  ir ikvienam cilvēkam, kurš dzīvo Latvijā, Eiropas Savienības dalībvalstī vai valstī, ar kuru Latvijai ir noslēgts līgums sociālās drosības jomā un kurš bijis pakļauts valsts obligātajai pensiju apdrošināšanai un sasniedzis likumā noteikto pensijas piešķiršanas vecumu. Tāpat tiek ņemts vērā apdrošināšanas stāžs – tiesības Latvijā saņemt pensiju ir ikvienam, kura apdrošināšanas stāžs šobrīd ir 15 gadi.

Latvijā tiesības saņemt priekšlaicīgu pensiju ir ne tikai tiem, kuru apdrošināšanas stāžs ir vismaz 30 gadi, bet arī citām cilvēku grupām:

 • Bērna vecākam vai aizbildnim, kura apdrošināšanas stāžs ir vismaz 25 gadi;
 • Sievietēm, kuras līdz astoņu gadu vecumam izaudzinājušas piecus vai vairāk bērnus vai bērnu ar invaliditāti, kurām apdrošināšanas stāžs ir vismaz 20 gadi;
 • Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem, kuru apdrošināšanas stāžs ir vismaz 15 gadi;
 • Liliputiem, punduriem un neredzīgiem cilvēkiem, kuru apdrošināšanas stāžs ir vismaz 20 gadi vīriešiem un 15 gadi sievietēm;
 • Cilvēkiem, kuri līdz 1996.gadamir strādājuši kaitīgos/sevišķi kaitīgos un smagos/sevišķi smagos darba apstākļos, kuru apdrošināšanas stāžs ir vismaz 20 gadi vīriešiem un 15 gadi sievietēm.
 • Politiski represētiem cilvēkiem, kuru apdrošināšanas stāžs ir vismaz 30 gadi;
 • Sievietēm ar invaliditāti uz mūžu, kuru apdrošināšanas stāžs ir vismaz 20 gadi.

Tomēr jāņem vērā, ka šādos gadījumos ir arī dažādi citi nosacījumi, kā piemēram priekšlaicīgās pensionēšanās vecums, nepieciešamie dokumenti.

Kāds ir pensijas apmērs un kā to var saņemt?

Cilvēkiem, kuru apdrošināšanas stāžs ir pirms 1996.gada, mēneša pensiju aprēķina pēc formulas P= (Ks + K) / G: 12

 • Ks = Vi x As x 0,2 x 12
 • Ks– sākuma kapitāls;
 • As– apdrošināšanas stāža pilno gadu skaits (līdz 1995.gadam ieskaitot);
 • Vi– apdrošinātā cilvēka 48 mēnešu vidējā apdrošināšanas iemaksu alga (no 1996. gada līdz 1999. gadam ieskaitot). Ja apdrošināšanas iemaksas veiktas mazāk par 48 mēnešiem, apdrošināšanas iemaksu alga tiek aprēķināta, dalot apdrošināšanas iemaksu algu summu ar 48.

Cilvēkiem, kuru apdrošināšanas stāžs ir, sākot ar 1996. gadu, mēneša pensiju aprēķina pēc formulas P = K/G : 12

 • P – mēneša pensija;
 • K – apdrošinātā cilvēka pensijas kapitāls.

Atkarībā no situācijas, pensijām var tikt piešķirtas arī piemaksas. Atkarībā no cilvēka vēlmēm, VSAA pensiju pārskaita uz saņēmēja bankas kontu, pasta norēķinu sistēmas (PNS) kontu vai piegādā saņēmēja dzīvesvietā ar Latvijas pasta starpniecību. Ja saņēmējs dzīvo ārvalstīs, VSAA pensiju pārskaita uz saņēmēja bankas kontu Latvijā.

Būsim sociāli atbildīgi – rūpēsimies par savu finansiālo labklājību jau tagad, lai būtu finansiāli nodrošināti vecumdienās!

Jūs varētu interesēt arī

Sorry, there are errors on the page: