Kā notiek parādu piedziņa?

Daudzu cilvēku dzīve, it sevišķi finanšu ziņā, dažbrīd līdzinās amerikāņu kalniņiem - labāka finansiālā situācija veicina lielākus tēriņus, bet, nonākot zemākā punktā, tiek atklāts, ka finanšu saistības ir pārāk lielas un jāmeklē risinājums. Jāatzīst, ka šādas situācijas var piemeklēt ikvienu, vienīgā atšķirība - vai parāda nomaksa notiek labprātīgi, vienojoties ar kreditoru, vai gadījumos, kad parādnieks no kreditora slēpjas vai nav sasniedzams, parāds nonāk pie tiesu izpildītāja.

Ja ir izveidojies parāds, pirmais noteikums - nepiekopt strausa politiku –galvas bāšanu smiltīs, bet atbildīgi risināt izveidojušos situāciju ar kreditoru, kamēr parāda piedziņa vēl nav nodota tiesu izpildītājam.

Noskaidrosim būtiskas parādu piedziņas procesa nianses, ko svarīgi zināt.

Kāpēc  lieta tiek nodota piedziņai?

Bieži ir situācijas, kad kreditori nosūta informatīvas vēstules uz parādnieka norādīto deklarēto adresi, bet parādnieks šajā adresē nedzīvo vai arī deklarētajā adresē dzīvo, bet nedodas uz pastu, lai sev adresēto ierakstīto vēstuli izņemtu. Nesaņemot atbildi uz vairākkārtēji nosūtītām ierakstītām vēstulēm, kreditoram nekas cits neatliek, kā vērst pret parādnieku piedziņu. 

Iespējams, ja būtu notikusi savlaicīga komunikācija, kreditors būtu piedāvājis parāda atmaksas iespējas risinājumus. Tāpat, ignorējot sev adresēto korespondenci, parādniekam nav iespējams izmantot savas tiesības pirms izpildu lietas ievešanas pie tiesu izpildītāja vērsties tiesā vai iestādē, kas nosūtījusi ierakstīto vēstuli, ar lūgumu atlikt piedzenamās summas vai naudas soda nomaksu.

Kā notiek piedziņa uz parādnieka darba algu?

Nereti parādnieks konstatē, ka piedziņa ir stājusies spēkā, tikai brīdī, kad veikalā pie kases nevar norēķināties par pirkumu. Vai tas nozīmē, ka parādnieks ir atstāts bez iztikas līdzekļiem? Jāsaprot, ka tiesu izpildītāju darbības strikti regulē normatīvie akti. Visbiežāk tiesu izpildītāji piedziņu vērš uz parādnieka darba samaksu un tai pielīdzināmiem maksājumiem, kas ir parādnieka tiesības mazāk ierobežojošs izpildes līdzeklis.

Pielīdzināmie maksājumi ir tādi naudas līdzekļi, kas tiek aprēķināti no personas darba algas vai kā citādi ir saistīti ar gūtajiem ienākumiem. Tie ir VSAA izmaksātie valsts sociālās apdrošināšanas pabalsti, piemēram, vecuma pensija, invaliditātes pensija, maternitātes pabalsts, bezdarbnieku pabalsts un citi.

Vēršot piedziņu, tiesu izpildītājam Civilprocesa likuma 594. panta kārtībā jāsaglabā naudas līdzekļi vienas minimālās mēneša darba algas vai puses no tās apmērā viena kalendārā mēneša ietvaros atkarībā no parāda veida.

Tāpat Civilprocesa likuma 596. pantā ir uzskatītas naudas summas, uz kurām piedziņas vēršana nav atļauta, tai skaitā uz dažādiem pabalstiem. Tā viens no šādiem pabalstiem ir ģimenes valsts pabalsts, ko piešķir personai, kura audzina bērnu. Savukārt, ja ienākumi nesasniedz valstī noteikto vienas minimālās darba algas apmēru vai pusi no tās, tiesu izpildītājs ieturējumus neveiks vispār.

Situācijā, kad bankas konts ir bloķēts, parādniekam jāatceras sekojošais:

  • Finanšu iestāde neanalizē ienākošās naudas izcelsmi, tādēļ jāsazinās ar tiesas izpildītāju un jāinformē par paredzamiem ienākumiem un par bankas kontu, kurā parādnieks vēlas, lai viņam tiktu saglabāti naudas līdzekļi;
  • Ja parādnieks šos naudas līdzekļus nav vēl izņēmis, viņam ir tiesības tos izņemt bankas filiālē. Nereti parādnieki par to nav informēti un rada sev papildus nepanesamus finanšu apstākļus.

Vai iespējams vienoties ar tiesas izpildītāju?

Parādniekam jāņem vērā, ka tiesību aktos nav noteikta tiesu izpildītāju iespēja vienoties ar parādnieku par parāda atmaksas kārtību un tādēļ arī nav noteikta šādas vienošanās forma.

Parādniekam, vēršoties pie tiesu izpildītāja ar šādu lūgumu, jāzina, ka tiesu izpildītājs nav situācijas noteicējs un vienpersoniski nevar pieņemt lēmumu. Tiesu izpildītājs vērsīsies ar parādnieka lūgumu pie kreditora un lūgs viņa viedokli gan par maksājuma apmēru, gan par piespiedu līdzekļu nepiemērošanu.

Tādēļ rodas loģisks jautājums, vai nav saprātīgāk risināt parāda apmaksu brīdī, kad problēma rodas nevis sagaidīt tās attīstību līdz šādai stadijai?

Kavēti maksājumi – kā rīkoties?

Gadījumā, ja nevarat veikt maksājumus noteiktajā termiņā, sazinieties ar kreditora pārstāvi. Negaidīti zaudēts darbs, bet jāmaksā ikmēneša hipotekārais un patēriņa kredīts par mājokli? Varbūt kredītu apvienošana var palīdzēt sabalansēt mēneša maksājumus ar pašreizējo maksātspēju, nosakot garāku atmaksas periodu un mazākus ikmēneša maksājumus? Situācijas var būt dažādas un vienīgi savlaicīga to risināšana var palīdzēt. Slikta kredītvēsture liegs tālāku aizņemšanos vai jebkādas citas ar nomaksu saistītas finanšu darbības.

 Dažreiz var rasties situācija, kad pazudusi informācija par aktuālajiem parādiem – sevišķi, ja noformēts vairāk nekā viens kredīts. Veidi, kā uzzināt parādus, šobrīd ir vairāki. Informāciju par personas aktuālajiem parādiem sniedz kredītinformācijas birojs. Tāpat informāciju var meklēt Latvijas Bankas (LB) kredītu reģistrā vai vēršoties CREFO birojā. Privātpersonām šī informācija, reģistrējoties sistēmā, ir bezmaksas pakalpojums.

Īsumā par parādu piedziņu:

  • Tiesu izpildītājs parāda atgūšanā tiek iesaistīts tikai tad, ja parādnieks pats labprātīgi nenokārto savas saistības;
  • Parādnieka pienākumi un tiesības ir noteiktas Tiesu izpildītāju likumā un Civilprocesa likumā;
  • Pēc pirmā tiesu izpildītāja paziņojuma saņemšanas parādniekam vajadzētu iesniegt informāciju par summām, uz kurām nevar vērst piedziņu.

Der atcerēties: savlaicīgi risinot ar parādiem saistītas problēmas, sekas būs vienkāršāk novēršamas.

Sorry, there are errors on the page: