Kā tiek izmaksāta un aprēķināta atvaļinājuma nauda?

Aprekinata atvalinajuma nauda L