Ģimenes budžeta plānošana soli pa solim

Lai arī budžeta plānošanu ieteicams veikt ikvienam, īpaši svarīgi tas ir ģimenei. Tā kā ģimenē ikvienam rodas izdevumi, bet naudu parasti pelna tikai vecāki, finanses jāplāno. Tēriņus ir svarīgi pārvaldīt, lai naudas pietiktu gan ikdienā nepieciešamajam, gan vēlmju piepildīšanai, gan uzkrājumiem un neparedzētiem gadījumiem visu ģimenes locekļu vajadzībām.

Svarīgākie soļi plānojot ģimenes budžetu

1) Apkopojiet ģimenes ienākumus

Lai spētu izplānot budžetu, vispirms jānosaka, kāda naudas summa ir ģimenes rīcībā konkrētā laika periodā, parasti - mēnesī. Apkopojiet ģimenes locekļu ikmēneša algas un citus regulāros ienākumus. Neaizmirstiet arī par citiem ienākumu avotiem. Pat, ja pasīvie ienākumi, piemēram, maksa par nomu vai īri no nekustamā īpašuma, procentu ieņēmumi no ieguldītiem finanšu līdzekļiem netiek saņemti ik mēnesi, tie var būtiski mainīt budžeta plānošanu un mērķu izpildi.

2) Nosakiet ģimenes kopējos izdevumus

Ģimenes budžeta plānošana pēc būtības sastāv no divām daļām - ieņēmumu un izdevumu kontroles. Tas nozīmē, ka tikpat svarīgi, kā noteikt kopējos ienākumus, ir noteikt kopējos ģimenes tēriņus.

Īpaši svarīgi noteikt ģimenes pamata izmaksas. Aprēķiniet naudas summu, kas nepieciešama, lai veiktu visus ikmēneša maksājumus. Tāpat kā uzņēmumam, arī ģimenei rodas fiksētie un mainīgie izdevumi.

Fiksētās izmaksas ir, piemēram, auto līzings, kredītu maksājumi, komunālie pakalpojumi, nekustamā īpašuma nodokļi un apdrošināšana. Lai arī ne visi no šiem maksājumiem jāveic ik mēnesi, tiem paredzētais budžets jāplāno no katras algas.

Savukārt nauda, kas tiek tērēta, apmeklējot veikalu, lai tiktu iegādāta pārtika, apģērbs un personīgie pakalpojumi, piemēram, friziera apmeklējums, uzskatāmi par ģimenes mainīgajiem izdevumiem. Tieši mainīgos tēriņus visvairāk ietekmē budžeta plānošana. Mēneša beigās veicot šo tēriņu uzskaiti, iespējams noteikt ģimenes tērēšanas paradumus un to, kādas ir ģimenes iespējas naudu ietaupīt.

3) Pārskatiet ģimenes tērēšanas paradumus

Galvenais budžeta plānošanas mērķis ir panākt to, ka iztērējam mazāk nekā nopelnām, jeb ar tiem līdzekļiem, ko nopelnām, varam nosegt visus izdevumus, un ideālā variantā - ietaupīt un uzkrāt nākotnes pirkumiem. Pēc tam, kad mēneša beigās apkopti visi ģimenes tēriņi  (gan fiksētie, gan mainīgie), rūpīgi pārskatiet tos!

Iespējams, pārāk daudz naudas tiek tērēts iegādājoties kafiju līdzņemšanai vai pirms pus gada ņemtais naudas kredīts ir ar procentiem, un tā apmaksāšana ātrākā termiņā ļautu ietaupīt kādu naudas summu.

Pārskatiet ģimenes patēriņa ikdienu un kopīgi nosakiet, kuri tēriņi ir lietderīgi, kuri ne, ko iespējams atlikt un ko nepieciešams iegādāties tūlīt!

4) Nosakiet, kāds budžets nepieciešams neparedzētiem gadījumiem

Pēc tam, kad noteikti ģimenes kopējie ieņēmumi un izdevumi, jāizlemj par to, kā veidot uzkrājumus, bet vispirms jāparedz nauda neparedzētiem gadījumiem. Lai arī ar mērķi pasargāt sevi no neparedzētiem tēriņiem, parasti mēdzam iegādāties apdrošināšanu, ne visu iespējams apdrošināt.

Budžets neparedzētiem gadījumiem nepieciešams veidot, lai apmaksātu izdevumus, kas saistīti ar neplānotiem automašīnas vai mājas remontiem, kā arī medicīniskajiem izdevumiem vai darba zaudējumu.

Lai ģimene naudu neparedzētiem gadījumiem neiztērētu, piemēram, dzimšanas dienas svinībām, šim mērķim ieteicams izveidot atsevišķu bankas kontu, kas nodalīts no patēriņa un uzkrājumu konta.

5) Nosakiet, cik naudas varat veltīt uzkrājumu veidošanai

Plānojot budžetu un veicot finanšu uzskaiti, mērķis ir panākt, lai ģimenes tēriņi nepārsniegtu ienākumus, un pietiktu līdzekļu vajadzību un vēlmju apmierināšanai, kā arī izdotos ietaupīt, lai veidotu uzkrājumu.

Lai motivētu ģimenes locekļus ietaupīt, nosakiet, kādam mērķim tiek veidots uzkrājums. Atkarībā no tā, vai mērķis ir kopīgs ceļojums, jaunas automašīnas iegāde vai mājas celtniecība, atšķirsies arī summa, kādu katru mēnesi nepieciešams novirzīt uzkrājumos.

Lai nepadarītu uzkrājumu veidošanu par smagu slogu, nosakiet reālistisku termiņu, kādā nepieciešamo summu jāuzkrāj. Konkrēts termiņš ļaus precīzi noteikt summu, kas mēneša beigās būtu jānovirza uz krājkontu.

Izmantojot dažādus interneta bankās pieejamus rīkus, ir iespējams arī veidot automātiskos uzkrājumus. Atkarībā no tā, cik daudz brīvi pieejamu līdzekļu ir Jūsu ģimenes budžetā, tas šādi rīki varētu būt ērts veids, lai ietaupītu nelielu mērķu izpildei.

6) Regulāri izvērtējiet ģimenes budžetu

Lai nerastos situācija, ka kāda ģimenes locekļa vajadzības un vēlmes tiek apmierinātas uz cita ģimenes locekļa rēķina, regulāri nepieciešams pārskatīt budžetu, izvērtēt, vai tēriņi ir atbilstoši nospraustajiem mērķiem. Ģimenes budžeta pārskatīšana dod arī iespēju iekļaut tajā jaunas pozīcijas, ja radušās jaunas vajadzības vai mērķi, kuriem uzkrāt.

7) Pielāgojiet budžetu atbilstoši situācijai

Lai arī varētu šķist, ka, lai ģimenes budžetu izpildītu un lai uzkrājumi veidotos, kā paredzēts, nepieciešams paciesties, vienmēr nepieciešams izvērtēt, vai konkrētais pirkums ir tāds, ko var atlikt, vai tomēr var atļauties neiekļauties budžetā un, piemēram, paņemt kredītu, lai pirkumu apmaksātu. Protams, jo striktāk izdosies pieturēties pie plāna, jo ātrāk tiks sasniegti ģimenes nospraustie finanšu mērķi, taču kā it visā, arī šajā jomā jāizvairās no galējībām.

8) Izmēģiniet dažādas budžeta plānošanas iespējas

Saplānot ģimenes budžetu iespējams pat vienkārši izmantojot pildspalvu un pierakstu kladi, taču, ņemot vērā to, ka liela daļa norēķinu mūsdienās tiek veikti elektroniski, lietošanai ērtāka būs ģimenes budžeta plānošanas iespēja elektroniski.

Gan interneta bankas un citas finanšu institūcijas, gan neatkarīgas tīmekļa vietnes un mobilās lietotnes piedāvā dažādas noderīgas aplikācijas budžeta plānošanai. Vairums aplikāciju ļauj iztērēto iedalīt dažādās budžeta grupās un noteiktā laika periodā tiek automātiski izveidoti kopsavilkumi, kas ļauj izvērtēt, kurās pozīcijās iespējams radīt ietaupījumus. Izpētiet, izmēģiniet un atrodiet sev piemērotāko.

Jūs varētu interesēt arī

Sorry, there are errors on the page: