Kā radīt pasīvos ienākumus?

03.09.2021#Mans bizness

Ir daudz dažādu veidi, kā nopelnīt, taču pēc būtības ienākumi iedalās - peļņā no darba, ienākumos, kas gūti kapitāla pieauguma un pasīvajos ienākumos.

Lai nopelnītu darba algu, mēs aktīvi veicam darbu vai veltām laiku kādai konkrētai darbībai. Ieņēmumi no kapitāla pieauguma rodas tad, kad nekustamā īpašuma, akciju, intelektuālo vai citu Jūsu īpašumu vērtība pārdošanas brīdī kļuvusi augstāka nekā iegādes brīdī.

Savukārt par pasīvajiem ienākumiem uzskata ieņēmumus, ko rada Jums piederošs kapitāls - iepriekš minētie īpašumi, ieguldījumi vai naudas līdzekļi. Pasīvie ienākumi nav pats populārākais un bieži pielietots jēdziens, tāpēc nav brīnums, ka šāds vārdu salikums nešķiet dzirdēts, tomēr to, kas tas ir – gan ir vērts zināt.

Kas ir pasīvie ienākumi?

Pasīvie ienākumi parasti ir ienākumi, kas tiek gūti papildus aktīvajiem ienākumiem (tiem, ko iegūstam ar savu darbu vai uzņēmējdarbības rezultātā). Pasīvie ienākumi ir ienākumi, kas iegūti ar Jums jau piederoša kustamā vai nekustamā īpašuma, vai naudas starpniecību.  Pasīvo ienākumu avots var būt īpašums, dividendes, uzkrājumi un citas ieguldījumu formas, kas ļauj saņemt peļņu par investīcijām.

Galvenā pasīvo ienākumu atšķirība no naudas līdzekļiem, ko saņemam par darbu, ir tā, ka pasīvie ienākumi rodas to iegūšanai neveltot īpašu darbību un piepūli. Tie nav iegūti no darba algas, pirkšanas un pārdošanas vai citas aktīvas darbības.

Veidi, kā gūt pasīvos ienākumus

Pasīvos ienākumus var iedalīt trīs grupās, ko nosaka atkarībā no tā, kāds ir pasīvo ienākumu avots. Viens no populārākajiem un senākajiem pasīvo ienākumu gūšanas veidiem ir nomas maksa, ko iegūst izīrējot vai iznomājot īpašumus citu vajadzībām.  Īres vai nomas maksu var iegūt no dažāda veida kustamā un nekustamā īpašuma - telpām, ēkām, zemes, iekārtām vai transportlīdzekļiem.

Vēl viens veids, kā iegūt pasīvos ienākumus no īpašuma ir autortiesības. Radot nemateriālo jeb intelektuālo īpašumu, piemēram, patentus, licences, dziesmas, mūziku, mākslu, rakstot grāmatas vai citus darbus, uz kuriem attiecas autortiesības, ir iespējams iegūt pasīvos ienākumus. Ir jārada darbs, jāaizsargā tas ar autortiesībām, un jāgaida, kad kādam tas būs nepieciešams, lai saņemtu par to autoratlīdzību. Tiesa, lai iegūtu apjomīgus pasīvos ienākumus šādā veidā, jārada kaut kas patiešām lielisks – pieprasīts un pasaulē atzīts.

Otra pasīvo ienākumu ieguves forma ir procentu maksājumi. Šāda veida maksājumi parasti tiek saņemti par ieguldījumiem uzņēmumos, dažādos projektos vai  noguldījumiem. Noguldījumi, ko veicat, bankā vai citā finanšu investīcijā, tiek izmantoti, lai citiem klientiem tiktu izsniegts, piemēram, ātrais kredīts vai izveidota kredītlīnija. Kad aizdevuma saņēmējs atmaksājis kredīta pamatsummu un procentus, daļu no tiem iegūst finanšu līdzekļu noguldītājs, ļaujot naudai "pelnīt" naudu.

Procentu maksājumus var saņemt arī no dažādiem finanšu un kapitāla tirgus instrumentiem, piemēram, investējot pensiju līmeņos vai obligācijās.  Galvenais ieņēmumu, kas izmaksāt procentos,  gūšanas avots ir investīcijas, tāpēc, lai tos iegūtu, vispirms nepieciešams veikt ieguldījumus kapitāla tirgus instrumentos.

Pasīvo ienākumu apmērs radīsies no procentiem, kas tiks aprēķināti summas, ko esam noguldījuši. Lai varētu iztikt un iegūt vērtīgus pasīvos ienākumus, noguldījumam ir jābūt lieliem – vismaz pāris tūkstoši un vairāk, lai šādā veidā ilgtermiņā iegūtu ienākumus un nauda "pelnītu" naudu.

Pastāv arī trešais pasīvo ienākumu gūšanas veids - ieņēmumi no ieguldījumiem uzņēmējdarbībā. Lai iegūtu peļņu šādā veidā, nepieciešams ieguldīt uzņēmumu akcijās. Svarīgi, ka netiek veikta aktīva darbība uzņēmumā, bet ienākumu gūšanai būs nepieciešams, lai uzņēmums pieņem lēmumu izmaksāt dividendes tā akcionāriem.

Svarīgi ņemt vērā to, ka atkarībā no aktīvi iegūtiem ienākumiem, šādiem ienākumiem ir izteiktāka atkarība no politiskās un ekonomiskās vides svārstībām, tāpēc tie ne vienmēr ir garantēti. Ir daudz dažādu uzņēmumu akciju, projektu un aktivitāšu, kurās ieguldīt taču tikai neliela daļa garantēs to, ka necietīsiet zaudējumus.

Ko darīt, lai sāktu saņemt pasīvos ienākumus?

Kā noskaidrojām, pēc būtības pasīvie ienākumi ir savu līdzekļu ieguldīšana, lai tie “strādā” un “nes” līdzekļus atpakaļ mums, kamēr mēs kā darbinieki neveicam nekādus darba pienākumus. Tas, kas nepieciešams, lai sāktu saņemt pasīvos ienākumus, ir kapitāls. Tie var būt finanšu līdzekļi vai īpašumi. Īpašumu gadījumā, nosakiet nomas vai īres maksu, ievietojiet internetā sludinājumu, un uzņēmums vai privātpersona, kas vēlas nomāt vai īrēt, visticamāk Jūs atradīs pati.

Ja tomēr vēlaties radīt pasīvos ienākumus aktīvākā veidā un Jums ir nauda, ko investēt, to ir iespējams darīt gan tieši, gan ar dažādu finanšu uzņēmumu starpniecību. Ieguldīt dažādos finanšu un kapitāla tirgus instrumentos, piemēram, iegādājoties, uzņēmuma akcijas, iespējams arī internetā.

Svarīgi atcerēties, ka arī šāda veida ienākumi, tiek aplikti ar nodokli. Bieži vien atkarībā no tā, kāds ir pasīvo ienākumu avots, var atšķirties nodokļu aprēķins, tāpēc nepieciešams pārliecināties par to, kā precīzi aizpildīt gada ienākumu deklarāciju.

Jūs varētu interesēt arī

Sorry, there are errors on the page: